Hộp gỗ gồm 3 hũ 500ml chanh gừng / mật gừng/ mật nghệ