Hộp giấy cao cấp đựng 1 chai thủy tinh cao cấp 750ml mật nguyên chất